Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

zabkakochaksiecia
4009 0750 500
Reposted frombarock barock viapolyphonicsoul polyphonicsoul

April 11 2017

zabkakochaksiecia
9021 3368 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
zabkakochaksiecia
6797 faf4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
zabkakochaksiecia
1186 af97
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 26 2017

zabkakochaksiecia
9161 c21a
Reposted fromcalifornia-love california-love
zabkakochaksiecia
7217 cc99 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
zabkakochaksiecia
8003 7bb4
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 16 2017

zabkakochaksiecia
balonik
Reposted frommajkey majkey viawabnicu wabnicu
zabkakochaksiecia
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców.
— psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viawabnicu wabnicu
zabkakochaksiecia
zabkakochaksiecia
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
zabkakochaksiecia
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione

February 14 2017

zabkakochaksiecia
4513 d4ad 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
zabkakochaksiecia
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viazupowicze zupowicze

July 10 2015

zabkakochaksiecia
Przeklinać się chce - na tę odległość, na ten czas, na przypadki i decyzje.
— Inga Iwasiów
Reposted fromoutcat outcat viamikey mikey
zabkakochaksiecia
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viagreens greens
zabkakochaksiecia
0160 7b6f
Reposted fromgreens greens
zabkakochaksiecia
2245 6281 500
zabkakochaksiecia
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamisiaq misiaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl